trenazer_gaszenia_pozaru

Trenażer gaszenia pożaru.

Pokaz oraz trening użycia i zastosowania różnych rodzajów gaśnic. Nasi instruktorzy wyjaśnią zasady posługiwania się gaśnicami śniegowymi, proszkowymi typu z i x, gaszenie gaśnicami samochodowymi, wodno-pianowymi oraz kocem gaśniczym. Dodatkowo każdy uczestnik przejdzie trening gaszenia pod czujnym okiem instruktora.

Specyfikacja urządzenia:

Szerokość: 5 m,
Długość: 5 m,
Teren: umożliwiający użycie otwartego ognia.